Reglement

LESREGLEMENT TENNISLESSEN 

1.   De tennislessen worden verzorgd door Methode Tennis.
2.  
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk op voorwaarde dat men lid is van TC de Wiel. ( 's Gravenmoer),  www.tcdewiel.nl .                               

3.   De tennislessen vinden plaats op het tennispark van TC de Wiel te 's Gravenmoer. De wintercursus wordt gegeven in de periode van oktober t/m maart en omvat 15 lessen. De zomercursus wordt gegeven in de periode van maart/april t/m september en omvat  15 lessen. Als het weer erg tegen zit, heeft U altijd gegarandeerd 14 lessen.
4.  
Op zon- en feestdagen worden er geen trainingen verzorgd. Tijdens de vakanties van de basisscholen wordt er eveneens geen les gegeven.                  5.   Een lesuur duurt 50 minuten, een ½ lesuur 25 minuten. (in onderling overleg ook nog andere mogelijkheden).
6.  
De indeling van de groepen wordt gedaan door de trainer, rekening houdend met de wensen van de cursist. Vanaf het winterseizoen 2011-2012 zijn we een 'tenniskids-vereniging' geworden. Dit betekent dat de groepen groter kunnen worden.
7.  
Indien de groepen niet compleet zijn, dan zal het aantal lessen dan wel de duur van de les worden aangepast en/of eventueel de hoogte van het lesgeld.
8.  
Als de cursist verhinderd is, telt deze les als gegeven. Graag van te voren afmelden, liefst op nummer 06-49818127.
9.  
De cursist kan een aan hem/haar te geven les slechts overdragen aan derden met instemming van de trainer.
10. 
Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de trainer worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegde train(st)er van minimaal hetzelfde niveau.
11. 
Bij regen of onbespeelbaar weer wordt de les ingehaald, dit gebeurt na afloop van de cursus (behalve de eerste keer, die is voor rekening van de cursist). Uitzondering hierop zijn de privéles (de cursist krijgt altijd 15 lessen) en een andere serie lessen dan 15, bv. een serie van 8 lessen (de cursist krijgt altijd 8 lessen).
12. 
Bij regen of onbespeelbaar weer zal de trainer de cursist informeren als de les niet door kan gaan.
13. 
Het lesgeld dient bij de eerste of tweede les contant betaald te zijn. Alleen op verzoek wordt een factuur met rekeningnummer afgegeven en kan het bedrag worden overgemaakt.
14. 
Het volgen van de tennislessen geschiedt op eigen risico. Bij ziekte of blessures kan de hierdoor gemiste les in overleg en ter beoordeling van de trainer worden ingehaald. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de tennislessen.
15. 
Methode Tennis is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren.
16. Aanmelding voor de tennislessen houdt in dat men akkoord gaat met het lesreglement.
 

Koert Weterings

uitgave oktober 2008

herzien mei 2014